20% Отстъпка по У Дома и Щастлив

Уника предлага топ продукта си У Дома и Щастлив с 20% Отстъпка 

Срокът на кампанията е от 01.12.2011 до 31.01.2012. "У Дома и Щастлив" е Комбинирана застрахователна полица с максимално облекчена процедура по сключване. Не се изисква опис на имуществото. Без допълнително заплащане в застраховката се включват подобрения в жилището до 10% и новопридобито имущество до 3% от застрахователната сума. Допълнително може да се включи гражданска отговорност към трети лица, покритие при пътуване, токов удар и дори злополука на домашния Ви любимец!