Застраховка професионална отговорност по ЗУТ

Застраховки на проектанти, строители, консултанти и ръководен персонал

Работите като строител, проектант или консултант? Съгласно ЗУТ трябва да имате валидна застраховка Професионална отговорност. При нас можете да получите експертен съвет

Застраховки в строителството

Професионална отговорност по ЗУТ

каква полица Ви е нужна и на какви лимити в зависимост от категорията строежи. Обобщено подлежат на застраховане: проектанти за изготвяне на инвестиционни проекти, строители, консултанти за извършване на строителен надзор или оценка на съответствието на инвестиционните проекти, експерти по технически контрол. Желателно е да няма прекъсване в поддържането на тези застраховки, така те дават покритие с т.нар. ретроактивна роля (за минал период).

Постепенно навлизат и нови за пазара ни, но не и за Европа, застраховки като тази за Професионална отговорност на ръководен персонал. Тя е с незадължителен характер и по нея се застраховат мениджъри, управители, членове на борд, членове на надзорен съвет и т.н.

Ако имате въпроси, можете да ни потърсите на:

Тел.: 02/462 70 42
Email: office@zfinance.eu