Застраховка за студенти за чужбина

Медицинска застраховка за студенти за чужбина

Медицинската застраховка за чужбина дава значително спокойствие при пътуване извън страната. Срещу незначителна сума на ден Застрахователят покрива медицински разноски вследствие на злополука или остро заболяване до избран лимит. Обикновено в полицата се включва и покритие за спешно зъболечение вследствие на злополука. Към тези основни покрития могат да се добавят различни избираеми клаузи, напр. загуба или забавяне на багаж, злополука, разходи за спасяване и медицински транспорт, правни разноски и т.н.

Когато застраховките за студенти в чужбина са свързани с издаване на виза или разрешително за престой, стандартно лимитът на покрити разходи трябва да бъде 30 000 евро или долара.

Ако имате въпроси, нашият екип е на разположение:
Tel.: 02/462 70 42
email: office@zfinance.eu

Застраховка при пътуване в чужбина

Застраховка за студенти за чужбина