ЗАСТРАХОВКА ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ

Застраховка на домашния любимец

Желаете да застраховате своето куче или котка? Това вече е възможно с комбинирана имуществена полица, която обхваща покритие за дома ви (вкл. на обзавеждането), кражба и грабеж, земетресение, отговорност към трети лица (напр. ако наводните съседа си). Сега вече може да добавите и защита върху домашния ви любимец.

Застраховката за куче или котка покрива евентуални медицински разходи вследствие на злополука до 1 000 лв., като се признават фактури от ветеринарен доктор – прегледи, изследвания, лечение и медикаменти. По тази полица се покрива и отговорност за вреди към трети лица от отглеждането на домашен любимец.

Повече информация и условия можете да получите тук:
Тел.: 02/462 70 42
email: office@zfinance.eu