ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ :

 • Национална Кампания "УНИКА – Грижа за Живот" 01 януари – 31 декември 2012 година Според статистиката за социално значимите заболявания в България през последните години рязко се е увеличил броят...

  Национална Кампания „УНИКА – Грижа за Живот“

  Национална Кампания "УНИКА – Грижа за Живот" 01 януари – 31 декември 2012 година Според статистиката за социално значимите заболявания в България през последните години рязко се е увеличил броят...

  Прочетете още...

 • Защо е хубаво да имам застраховка "Живот"? Застраховката „Живот” ни осигурява допълнителни спестявания, които след време могат да послужат като своеобразен допълнителен „пенсионен фонд”. Затова някои хора си сключват по...

  Защо Застраховка Живот?

  Защо е хубаво да имам застраховка "Живот"? Застраховката „Живот” ни осигурява допълнителни спестявания, които след време могат да послужат като своеобразен допълнителен „пенсионен фонд”. Затова някои хора си сключват по...

  Прочетете още...