UNIQA Four Shares: лимитирана серия

UNIQA Four Shares

UNIQA Four Shares e лимитирана серия от инвестиционен продукт, който е новаторски за българския пазар. Структурираният инвестиционен продукт, който е със срок шест години, предоставя възможност за по-висок доход, като в същото време гарантира парите ви. “UNIQA Four Shares” предоставя уникална възможност да спечелите от развитието на четирите най-успешни дигитални компании на нашето време – Google, Facebook, Apple и Microsoft. При ръст и на четирите базови актива, Уника изплаща годишен купон от 6.40 % върху първоначалната Ви инвестиция, която е гарантирана. Лимитираният продукт, който се предлага само в USD, е оформен като застраховка „Живот“ и може да се ползва от данъчни преференции.

За запитвания:
Email: office@zfinance.eu
Телефон: 02/462 70 42
Мобилен: 0888/68 49 50
0888/96 47 87

UNIQA Four Shares

UNIQA 4 Shares