Национална Кампания „УНИКА – Грижа за Живот“

Национална Кампания "УНИКА – Грижа за Живот"

01 януари – 31 декември 2012 година

Според статистиката за социално значимите заболявания в България през последните години рязко се е увеличил броят на хората в активна възраст, засегнати от животозастрашаващи заболявания. По данни от НСИ само през 2010 г. броят на починалите раково болни пациенти е 16 672. През същата година сърдечно-съдовите заболявания са отнели живота на 74 392, около 15 000 души са диагностицирани с бъбречна недостатъчност, а 2500 са на хемодиализа.

С новата допълнителна Клауза К "Критични заболявания" УНИКА Живот  предлага по-широк спектър на застрахователна защита и финансова подкрепа в критична за здравето и живота ситуация, при максимално облекчени условия.

Клауза К "Критични заболявания" се сключва като допълнение към основното покритие на застраховка живот "УНИКА Стандарт" и осигурява застрахователна защита при настъпване на дванадесет от най-разпространените животозастрашаващи заболявания.

През периода на кампанията "УНИКА – Грижа за живот" няма да се прилага минималният срок за промени по застраховката от 2 години, заложен в Общите условия. Така клиентите ще имат възможност да добавят към основната си полица допълнителна Клауза К на годишнината от срока на спестовната застраховка.

Клауза К

Обезщетение с твърда сума при диагностициране на някое от следните заболявания:

1. Всички злокачествени тумори

2.Инфаркт на миокарда

3. Мозъчен удар (инсулт)

4. Операция на коронарната артерия

5. Смяна на сърдечна клапа

6. Операция поради заболяване на аортата

7. Бъбречна недостатъчност

8. Трансплантация на жизненоважен орган

9. Слепота

10. Глухота

11. Парализа

12. Множествена склероза