Стикерите по Автокаско Трябва да се Премахнат до 06 Октомври, 2012

Стикерите по Автокаско Трябва да се Премахнат до 06 Октомври, 2012

Във връзка с влизането в сила на чл. 315а от Кодекса за Застраховане обнародван в Държавен вестник 51 бр. от 05.07.2011 г., който забранява поставянето на знаци, белези или други индикации върху или на видимо място в моторното превозно средство, които пряко или косвено указват наличието на сключен застрахователен договор, ви напомняме, че считано от 06.10.2012 г. водачи, които управляват МПС, което не отговаря на горецитираните изисквания ще бъдат спирани и санкционирани от компетентните органи. В тази връзка моля да отстраните отличителните стикери поставяни при пасивното маркиране на МПС-то в срок до 06.10.2012 г. !