ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ

Имуществени застраховки, автомобилни застраховки, професионална отговорност, застраховка по ЗУТ, застраховка по ЗОП, застраховка на концерти, отговорности, карго и др.

Общото застраховане включва автомобили, имоти, земеделски култури и животни, плавателни съдове и самолети и въобще всичко, което носи някакъв застрахователен интерес. 

Тук влизат и по-специфични застраховки като професионална отговорност, трудова злополука и асистанс полиците.

Към Общото застраховане спадат и нишови застраховки като: застраховка на изложения, застраховка на концерти, застраховка за МОЛ-ове, застраховка на гаранции, застраховка гаранция в полза на възложител на обществена поръчка съгласно ЗОП и др.

Тел.: 02/462 70 42
email: office@zfinance.bg