ЗАСТРАХОВАНЕ

Застраховането е единственият начин да се защитим от непредвидени и неприятни събития. Срещу заплащането на малка премия, ние се подсигуряваме, че ще получим голямо обезщетение, ако ни сполети беда. Основен принцип на застраховането е солидарността – голям брой хора събират пари, за да послужат на малък брой измежду тях, претърпели беда. Процесът по застраховането се администрира от застрахователни компании, които също като всяко търговско дружество, оперират с цел печалба.