Често Задавани Въпроси

Екипът на Застрахователeн брокер Зи Файненс Изток отговаря

 1. Как застрахователния брокер гарантира дейността си?

Застрахователните брокери в България подлежат на лицензионен режим от Комисията за Финансов Надзор(КФН). Този режим включва плащането на еднократна такса лиценз,периодични такси за надзор и ползването на специална банкова сметка за превеждане на застрахователните премии. Също така, всеки лицензиран брокер поддържа постоянно застраховка професионална отговорност с лимит 5 млн.лева в случай, че допусне грешка при сключването на Вашата полица.

 

 1. В какъв срок трябва да уведомя застрахователя/брокера при:
 • кражба / Грабеж на МПС или движимо имущество – 24 часа;
 • друго застрахователно събитие по застраховка каско (ПТП, паркинг) – 5 дни;
 • друго застрахователно събитие по застраховка на имущество – 3 дни;
 • смяна на собствеността на МПС – 7 дни.

 

 1. Какво трябва да предприема при „ПТП”?

Ако не сте сигурни какво трябва да предприемете най-добре първо позвънете на Вашия брокер. Катастрофиралото МПС трябва да остане на мястото на произшествието или на безопасно за движението място в близост до него. Помогнете на пострадалите ако има такива, поставете предупредителен триъгълник и се обадете на Пътна полиция за указания. Някои застрахователи изискват да се обадите на техни специализирани мобилни групи, които ще Ви посетят и съдействат на местопроизшествието.

 

 1. Кога мога да попълня Двустранен констативен протокол?

Двустранен констативен протокол (ДКП) се попълва когато са налице следните условия:

 • няма пострадали лица;
 • в ПТП участват само две превозни средства;
 • няма повредено друго имущество, освен двете превозни средства;
 • между двамата участници има съгласие относно обстоятелствата и вината свързани с ПТП;
 • и двете участващи превозни средства са в състояние да се движат на собствен ход;
 • и двамата водачи не са употребили алкохол или упойващи вещества.

Водачите са длъжни да уведомят МВР-КАТ на тел.112 или 166 за възникването на ПТП и да изискат входящ номер за ДКП.

 

 1. Какви документи трябва да нося при завеждане на щета по застраховка автокаско?
 • застрахователна полица, вкл. всички издадени добавъци и приложения към нея;
 • протокол за маркировка на МПС (ако има такъв)
 • свидетелство за регистрация на МПС
 • свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпване на застрахователното събитие
 • Знак за годишен технически преглед
 • Оригинални документи доказващи настъпилото ПТП (протокол от КАТ, двустранен констативен протокол и др.).

 

 1. Какво трябва да предприема при възникване на щета по застраховка на имущество?
 • да уведомя незабавно компетентните органи, вкл. служба за противопожарна и аварийна безопасност и/или полицейско управление;
 • да взема всички целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите;
 • да уведомя застрахователя без забавяне и не по-късно от 3 (три) дни от узнаване на събитието;
 • да предоставя всички документи, изискани от застрахователя – в т.ч. документи , издадени от компетентните органи, констативни протоколи, експертизи, фактури, платежни документи, счетоводни извлечения и други съобразно конкретния случай.

 

 1. Какви предимства ми носи застраховка „Живот”?

Застраховката „Живот” ни осигурява допълнителни спестявания, които след време могат да послужат като своеобразен допълнителен „пенсионен фонд”. Затова някои хора си сключват по няколко застраховки живот, които изтичат през няколко години. По този начин те си осигуряват периодичен и планиран приток на пари след време. Не бива да забравяме и основното свойство на застраховката живот, а именно че тя ни носи обезщетения при настъпване на непредвидими застрахователни събития. Данъчните облекчения за фирмите и физическите лица, които предоставят застраховките живот, също не са за пренебрегване. Това е т.нар. „скрита доходност” на тези финансови планове.