ОТГОВОРНОСТИ :

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ, ОТГОВОРНОСТ ПО ЗУТ, ОТГОВОРНОСТ ЗА МОЛ-ове, ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Застраховането на отговорности предоставя покритие срещу евентуални съдебни искове от трети лица. Условно се дели на застраховане на обща гражданска отговорност и професионална отговорност. При първия вид застраховки се покрива отговорността за увреждане здравето или имуществото на трети лица, за които човек може да бъде държан отговорен. При застраховката на професионална отговорност се покриват искове свързани със служебната дейност на застрахованото лице или фирма.

Тел.: 02/462 70 42
email: office@zfinance.eu