КАРГО :

ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО КАРГО

Карго, или стоки по време на превоз, са тези застраховки, които покриват щети на имущество, превозвано по въздух, суша и вода. Това е първият вид застраховане, появил се още през 18ти век пр.хр. и запазил важността си и до днес. В зависимост от желаното покритие, карго полицата може да бъде сключена по международните Лойдови клаузи А,B или C . Допълнително може да се приложи покритие за тероризъм, ядрена експлозия и/или кражба на цяло МПС.

Тел.: 02/462 70 42
email: office@zfinance.eu

  • Нормален текст: Добре дошли на страницата на застрахователен брокер "Зи файненс": Списък Списък Списък Bold text: Сайтът е в процес на актуализация: Heading 1: Heading 2: Heading 3: Heading 4:...

    Примерна публикация (заглавие)

    Нормален текст: Добре дошли на страницата на застрахователен брокер "Зи файненс": Списък Списък Списък Bold text: Сайтът е в процес на актуализация: Heading 1: Heading 2: Heading 3: Heading 4:...

    Прочетете още...