ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ :

ЗАСТРАХОВКА НА БИЗНЕСА, ЗАСТРАХОВКА НА СТОКИ, ИМУЩЕСТВЕНА ЗАСТРАХОВКА ЗА МОЛ, ЗАСТРАХОВКА НА ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО, ЗАСТРАХОВКА НА ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ, ЗАСТРАХОВКА НА ВИЛА ИЛИ СЕЛСКА КЪЩА

Този вид застраховки покриват щети на имущество вследствие пожар, кражба, земетресение, наводнение и други природни стихии. Имуществената затраховка може да бъде сключена от физическо лице (жилищно застраховане) или от юридическо лице (фирмено застраховане) и може да включва както сградата, така и движимото имущество в нея.

Тел.: 02/462 70 42
email: office@zfinance.eu