ЗАСТРАХОВКА НА СЪБИТИЯ :

ЗАСТРАХОВКА НА СЪБИТИЯ

Застраховките на събития са нормална практика при всяко мероприятие с публичен характер. Нашият екип е специализирал в този тип нишови застраховки и ще може да Ви предостави най-оптималното решение.
По същество тази застраховка може да включва: обща гражданска отговорност, злополука на посетителите, отмяна на събитието, отлагане на събитието, застраховка на оборудването, реквизита, сцената и др. Повече информация и консултация можете да получите тук:

Тел.: 02/462 70 42
email: office@zfinance.eu

  • Застраховка на събитие и изложение Знаете ли, че събитията също могат да бъдат застраховани? Независимо дали организирате професионално или лично събитие, Вие може да подсигурите собствения си комфорт и този...

    Застраховка на събитие

    Застраховка на събитие и изложение Знаете ли, че събитията също могат да бъдат застраховани? Независимо дали организирате професионално или лично събитие, Вие може да подсигурите собствения си комфорт и този...

    Прочетете още...