ЗАСТРАХОВКА ФИНАНСОВА ГАРАНЦИЯ :

Застраховка Гаранция (Бонд)
Това е особен вид тристранна застраховка между възложител, изпълнител и застраховател. С нея се прехвърля риска от изпълнителя към застрахователя по отношение на задължения по договор.

Тя е по-евтин еквивален на банковата гаранция и така изпълнителят не блокира суми в банката. Съгласно промените в Закона за обществени поръчки (ЗОП) – чл. 111, ал. 5, се предвижда именно такава застраховка да замени досегашната практика за банкови и финансови гаранции.

Нашият екип е преминал специално обучение на тема Застраховки Гаранции и може да Ви консултира за това.

Тел.: 02/462 70 42
email: office@zfinance.eu

  • ЗАСТРАХОВКА ГАРАНЦИЯ В ПОЛЗА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪГЛАСНО ЗОП Застраховка Гаранция (Bond) е специфичен тристранен договор между Възложител, Изпълнител и Застраховател, който има за цел да прехвърли риска...

    Застраховка на гаранции

    ЗАСТРАХОВКА ГАРАНЦИЯ В ПОЛЗА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪГЛАСНО ЗОП Застраховка Гаранция (Bond) е специфичен тристранен договор между Възложител, Изпълнител и Застраховател, който има за цел да прехвърли риска...

    Прочетете още...