ЖИВОТ :

РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ, ЗАСТРАХОВКА ЗА КРЕДИТ, СПЕСТОВНА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ, ИНВЕСТИЦИОННА ЗАСТРАХОВКА, ДЕТСКА ЗАСТРАХОВКА

Полицата „Живот” покрива всичко от най-малкото нараняване до евентуална загуба на живот на застраховния. Този вид застраховки могат да бъдат краткосрочни (рискови) или дългосрочни (спестовни). Първият вид предлагат застраховка в чист вид, докато при спестовните полици обикновено лицето получава застрахователната стойност в края на периода. Други разновидности са застраховките „Злополука” и застраховките свързани с инвестиционен фонд. В България държателите на застраховка „Живот” се ползват от данъчни облекчения.

Тел.: 02/462 70 42
email: office@zfinance.eu

 • UNIQA Four Shares UNIQA Four Shares e лимитирана серия от инвестиционен продукт, който е новаторски за българския пазар. Структурираният инвестиционен продукт, който е със срок шест години, предоставя възможност за...

  UNIQA Four Shares: лимитирана серия

  UNIQA Four Shares UNIQA Four Shares e лимитирана серия от инвестиционен продукт, който е новаторски за българския пазар. Структурираният инвестиционен продукт, който е със срок шест години, предоставя възможност за...

  Прочетете още...

 • Каква застраховка Живот да си купим? На българския застрахователен пазар вече има голямо разнообразие от застраховки "Живот" и изборът на полица трябва да се направи с оглед на индивидуалните нужди...

  Каква застраховка Живот да си купим?

  Каква застраховка Живот да си купим? На българския застрахователен пазар вече има голямо разнообразие от застраховки "Живот" и изборът на полица трябва да се направи с оглед на индивидуалните нужди...

  Прочетете още...

 • Планинска застраховка с медицински разходи за България За хората, които практикуват планински преходи, както и за любителите на зимните спортове се предлага специална планинска застраховка. Този вид застраховка включва стандартни...

  Планинска застраховка

  Планинска застраховка с медицински разходи за България За хората, които практикуват планински преходи, както и за любителите на зимните спортове се предлага специална планинска застраховка. Този вид застраховка включва стандартни...

  Прочетете още...

 • Медицинска застраховка за студенти за чужбина Медицинската застраховка за чужбина дава значително спокойствие при пътуване извън страната. Срещу незначителна сума на ден Застрахователят покрива медицински разноски вследствие на злополука или...

  Застраховка за студенти за чужбина

  Медицинска застраховка за студенти за чужбина Медицинската застраховка за чужбина дава значително спокойствие при пътуване извън страната. Срещу незначителна сума на ден Застрахователят покрива медицински разноски вследствие на злополука или...

  Прочетете още...

 • Национална Кампания "УНИКА – Грижа за Живот" 01 януари – 31 декември 2012 година Според статистиката за социално значимите заболявания в България през последните години рязко се е увеличил броят...

  Национална Кампания „УНИКА – Грижа за Живот“

  Национална Кампания "УНИКА – Грижа за Живот" 01 януари – 31 декември 2012 година Според статистиката за социално значимите заболявания в България през последните години рязко се е увеличил броят...

  Прочетете още...

 • Защо е хубаво да имам застраховка "Живот"? Застраховката „Живот” ни осигурява допълнителни спестявания, които след време могат да послужат като своеобразен допълнителен „пенсионен фонд”. Затова някои хора си сключват по...

  Защо Застраховка Живот?

  Защо е хубаво да имам застраховка "Живот"? Застраховката „Живот” ни осигурява допълнителни спестявания, които след време могат да послужат като своеобразен допълнителен „пенсионен фонд”. Затова някои хора си сключват по...

  Прочетете още...