Дебат Относно Директивата за Застрахователно Посредничество

Публичен Дебат Относно Новата Директива за Застрахователно Посредничество

На проведената днес среща в Министерството на Финансите присъстваха представители на КФН, двете браншови организации – АЗББ и БАЗБ, както и представители на Асоциацията на Българските Застрахователи и Финансовото Министерство. Основен акцент падна върху деклариранот задължение в Директивата, застрахователните посредници да декларират размера на възнаграждението си, което беше прието с уговорката да се гарантира равнопоставеност между всички канали за продажба. Други теми, които бяха дискутирани касаят възможността да се включат текстове относно конфликтите на интереси, застрахователните злоупотреби и извънсъдебното уреждане на претенции. Представителите на АЗББ г-н Костадин Пеев и г-н Валентин Занев изразиха подкрепа относно облекчаването на трансграничната търговия и прозрачността чрез въвеждането на единен електронен регистър с регулатор ЕОЗППО. Очаква се новата директива (ДЗП2) да премине разглеждане във всички страни членки и да претърпи известни корекции.