15 Години Асоциация на Застрахователните Брокери в България

На 10-ти декември 2015 г. беше отбелязан 15-годишния юбилей на Асоциациацията на Застрахователните Брокери в България (АЗББ). На елегантния коктейл в "Хотел Централ" в София присъстваха, както много брокери – членове на асоциацията, така и много колеги от застрахователните компании. На снимката отляво-надясно: г-н Валентин Занев, член на УС на АЗББ, г-н Костадин Пеев, председател на УС, г-жа Анета Пейчева, председател на КС на АЗББ, г-н Юлиян Стамболджиев, зам-председател на УС на АЗББ.