Асоциацията на Българските Застрахователи с нов Управителен Съвет

Асоциацията на Българските Застрахователи (АЗБ) с нов Управителен Съвет

На състоялото се на 22 юли т.г. отчетноизборно Общо събрание, Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) избра ново ръководство с едногодишен мандат. За председател на Управителния Съвет (УС) на АБЗ, единодушно бе гласувана кандидатурата на Данчо Данчев, понастоящем изпълнителен директор на ЗАД "Виктория". За заместник-председател на УС бе избран Коста Чолаков, изпълнителен директор на "Интерамерикан България" ЗЕАД и "Интерамерикан България Животозастраховане" ЕАД. Членове на Управителния съвет са Светла Несторова, Константин Велев и Николай Генчев. За председател на Контолния съвет бе избран г-н Петър Аврамов, изпълнителен директор на ЗАД "ХДИ", а за членове – Огнян Йорданов и Ивета Плякин.