КАТ глобява за Наличие на Стикери след 05.10.2012 г.

КАТ глобява за Наличие на Стикери след 05.10.2012 г.

Във връзка със ЗАКОНА за допълнение на Кодекса за Застраховането обн. ДВ, бр. 51 от 05.07.2011 г., и по повод отпадането на задължителната маркировка на МПС, се прилага отлагателен срок от една година за автомобилите, които имат вече залепени стикери. Последните трябва да бъдат премахнати до 05.10.2012 г. След тази дата, органите на КАТ ПП ще прилагат административни наказания на водачите, чиито автомобили имат такива знаци.