Отпадна Задължителното Маркиране на МПС

Отпадна Задължителната Маркировка на МПС

 

 

Във връзка със ЗАКОНА за допълнение на Кодекса за застраховането обн. – ДВ, бр.51 от 05.07.2011 г., считано от 05 Октомври 2011 г. отпадна практиката по пасивно маркиране на МПС при сключване на застраховки "Каско".  При сключване на застраховката МПС ще подлежи единствено на безплатен оглед, който ще може да се осъществи или в структурите на съответната компания или при застрахователния брокер. Законът не забранява маркирането или, както е наречено в него "микрогравиране" и тази възможност остава за всеки застрахован, който пожелае извършването на процедурата. Законът забранява обаче полагането на стикери, още повече такива, които идентифицарат конкретен застраховател.