Какви документи трябва да нося при завеждане на щета по застраховка автокаско?

         Какви документи трябва да нося при завеждане на щета по застраховка автокаско?

  • застрахователна полица, вкл. всички издадени добавъци и приложения към нея;
  • протокол за маркировка на МПС (ако има такъв)
  • свидетелство за регистрация на МПС
  • свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпване на застрахователното събитие
  • Знак за годишен технически преглед
  • Оригинални документи доказващи настъпилото ПТП (протокол от КАТ, двустранен констативен протокол и др.).