Кога мога да използвам Двустранен констативен протокол?

         Кога мога да попълня Двустранен констативен протокол?

Двустранен констативен протокол (ДКП) се попълва когато са налице следните условия:

  • няма пострадали лица;
  • в ПТП участват само две превозни средства;
  • няма повредено друго имущество, освен двете превозни средства;
  • между двамата участници има съгласие относно обстоятелствата и вината свързани с ПТП;
  • и двете участващи превозни средства са в състояние да се движат на собствен ход;
  • и двамата водачи не са употребили алкохол или упойващи вещества.

Водачите са длъжни да уведомят МВР-КАТ на тел.112 или 166 за възникването на ПТП и да изискат входящ номер за ДКП.

Бланка за разпечатване на Двустранен констативен протокол, както и указания за попълване, може да намерите в секция Документи

 

Ключови думи: , ,