Каква застраховка Живот да си купим?

Каква застраховка Живот да си купим?

На българския застрахователен пазар вече има голямо разнообразие от застраховки "Живот" и изборът на полица трябва да се направи с оглед на индивидуалните нужди на всеки клиент. От една страна, освен застрахователно покритие, спестовните застраховки Живот предоставят възможност за дългосрочно спестяване. Те са подходящи за клиенти, които получават добри месечни доходи и имат възможност да планират финансово поне няколко години напред. Застраховката със спестовен елемент помага на човек да опази сума пари от самия себе си, тъй като предсрочното прекратяване на тези полици е трудно. От друга страна, рисковите застраховки Живот са подходящи за онези клиенти, които търсят по-високо покритие без желание за спестяване. Тези застраховки са своебразно "каско" на човешкото тяло и обикновено се плащат годишно или на до четири вноски. За онези клиети, които търсят по-скоро инвестиция, а не застраховка, са подходящи застраховките Живот свързани с инвестиционен фонд или индексен сертификат. Това са финанасови продукти, при които инвестиционният елемент е водещ и клиентът може да избира измежду множество взаимни фондове или индексни сертификати на различни емитенти. Всички застраховки Живот ползват данъчни облекчения по ЗДДФЛ и ЗКПО, което ги прави атрактивни заради т.нар. "скрита доходност" от спестените данъци.