Застраховка на Имущество без Самоучастие

Застраховка Имущество с Минимално Самоучастие

Един от факторите, които често се пропускат при сключване на застраховки е размера на самоучастието. Така например 2% самоучастие по риск земетресение означава, че при щета първите 2% от застр. сума са за сметка на клиента. При сума 100 000 лв. например, самоучастието се равнява на 2000 лв. Земетресението от 22.05.2012 г. е типичен пример за събитие, при което имаме голям брой щети на малка стойност и по-малко тотални щети. За такъв вид събитие самоучастието може да се окаже проблем. Затова, застрахователен брокер "Зи Файненс" Ви предлага да сключите полица имущество с минимално самоучастие. Цената е по мярка за всеки и във възможностите на всяко българско домакинство!