Застраховайте Дома и Имуществото си По-Евтино Сега!

Промоция на з-ка "Жилищни Сгради и Домашно Имущество" от ЗАД "Алианц"

ЗАД "Алианц" обявява промоция по застраховка "Жилищни Сгради и Домашно Имущество" със срок 01.10.2013 – 03.02.2014 г. Застраховката покрива всички нужни рискове: пожар, мълния, експлозия, имплозия, лет.апарат, природни бедствия, тръбопроводна вода, удар от транспортно средство, късо съединение, токов удар; разходи за ограничаване на вредите, за отстраняване на развалини и останки, за преместване, предпазаване и съхранение, и хотелски разходи, земетресение; злоумишлени действия на трети лица. Важно е да се отбележи, че по тази застраховка няма процентово самоучастие по земетресение. За повече подробности, моля свържете се с нас.