ЗК „Лев Инс“ предлага нова пакетна застраховка – „МЕГАПРОТЕКТ”

ЗК "Лев Инс" предлага нова пакетна застраховка – „МЕГАПРОТЕКТ”

От септември 2011 г. ЗК "Лев Инс" пусна на пазара новата пакетна имуществена застраховка „МЕГАПРОТЕКТ", която обединява пет застраховки в една полица. Задължително е сключването на основното покритие "Жилищни сгради", а към него може да добавите покритие за "Движимо имущество", "Отговорност към трети лица", "Помощ при пътуване", и "Битова злополука“. При сключена застраховка „МЕГАПРОТЕКТ” получавате 5% отстъпка от всички доброволни застраховки на "Лев Инс," които решите да сключи през следващата година.