Интерамерикан се грижи за нашата КЪЩА

Грижа Къща и Грижа Апартамент за Нашия Дом.

ЗЕАД Интерамерикан предлага новаторски продукт за домашното ни имущество

Грижа Къща и Грижа Апартамент са двете най-нови застраховки на Интерамерикан, които предлагат покритие, напълно достатъчно да ни предпази от най-необходимите рискове. Покриват се пожар, природни бедствия, вкл. наводнение, експлозия, земетресение, вандализъм, счупване на стъкла, кражба, грабеж, токов удар и др. Всички необходими покрития са включени в застраховата. Цената за пълния пакет е между 41 и 380 лв. в зависимост от застрахованата сума. За повече подробности може да се свържете с нас.