„Алианц“ застрахова жилищно имущество на промоционални цени!

ЗАД "Алианц България" обяви промоция по застраховка "Жилищни сгради и Домашно Имущество" и "Кражба чрез Взлом"

Периодът на промоцията е 02.05.2013 – 30.07.2013. Застрахователното покритие включва всички нужни рискове, сред които пожар, мълния, експлозия, имплозия, природни бедствия, тръбопроводна вода, късо съединение, токов удар, земетресение, злоумишлени действия, кражба чрез взлом, кражба с техническо средство и грабеж. Важно е да се отбележи, че по тази застраховка няма процентово самоучастие по земетресение. За повече подробности и условия по промоцията,  свържете се с нас.