Застраховка на гаранции

ЗАСТРАХОВКА ГАРАНЦИЯ В ПОЛЗА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪГЛАСНО ЗОП

Застраховка Гаранция (Bond) е специфичен тристранен договор между Възложител, Изпълнител и Застраховател, който има за цел да прехвърли риска по изпълнението на дадена поръчка от Изпълнителя към Застрахователя.

С обнародването на промените в Закона за обществени поръчки (чл. 111, ал. 5) в сила от 15.04.2016г. бе въведена възможността вместо банкова гаранция, Изпълнителят по обществена поръчка да сключи валидна застраховка Гаранция. Така на практика се хармонизират механизмите за общестени поръчки към тези в останалите членки на Европейския съюз.

С тези нововъведения излизат няколко ползи за фирмите-изпълнители:
- не се блокират средства в банка, което позволява бизнесът да работи спокойно с оборотните си средства
- част от риска по проекта се прехвърля към Застрахователя. Той участва като медиатор при възникнали спорове.
- Застраховката Гаранция е по-изгодна от евентуална банкова гаранция с кредит

Застраховка Финансова Гаранция

Застраховка Гаранция по ЗОП