Защо Застраховка Живот?

Защо е хубаво да имам застраховка "Живот"?

Застраховката „Живот” ни осигурява допълнителни спестявания, които след време могат да послужат като своеобразен допълнителен „пенсионен фонд”. Затова някои хора си сключват по няколко застраховки живот, които изтичат през няколко години. По този начин те си осигуряват периодичен и планиран приток на пари след време. Не бива да забравяме и основното свойство на застраховката живот, а именно че тя ни носи обезщетения при настъпване на непредвидими застрахователни събития. Данъчните облекчения за фирмите и физическите лица, които предоставят застраховките живот, също не са за пренебрегване. Това е т.нар. „скрита доходност” на тези финансови планове.

 

Ключови думи: